Hopp til innhald

Matematikk 1T-Y (IM)

Funksjonar og modellering

Funksjonar beskriv samanhengen mellom to storleikar.

Læringsressursar

Funksjonar og modellering

Ikkje-linære funksjonar

Dersom ein funksjon ikkje er lineær, så er ikkje grafen til funksjonen ei rett linje.

Læringsressursar

Ikkje-linære funksjonar