Hopp til innhald

Oppgåve

Nullpunkt

LK20

3.2.70

a) Finn stigingstalet til den rette linja som er teikna i koordinatsystemet.

Graf teikna i koordinatsystem. Illustrasjon.

vis fasit

Tar utgangspunkt i eit punkt på grafen, til dømes punktet 1, 1. Når vi flyttar oss 1 eining langs førsteaksen, stig grafen med 2 einingar.

Stigningstallet er 21=2

b) Skriv opp funksjonsuttrykket til den lineære funksjonen som gir denne rette linja.

vis fasit

Kallar funksjonen for f. Grafen av funksjonen f skjer andreaksen i punktet 0, -1. Konstantleddet er dermed -1

Funksjonsuttrykket kan da skrivast som

fx=2x-1

c) Kva er nullpunktet til funksjonen?

vis fasit

Nullpunktet er der grafen skjer førsteaksen.

Grafisk ser vi at nullpunktet er x=12.

Ved rekning set vi

    fx = 02x-1=0      2x=1       x=12

Sist oppdatert 02.03.2020
Skrive av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressursar

Lineære funksjonar