Hopp til innhald

Norsk (YF)

Tekstsamling

Her har vi samla alle skjønnlitterære tekstar og saktekstar som blir brukte i faget. Tekstane er sorterte etter sjanger.

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil seie litteratur som er oppdikta. Frå gamalt av deler vi inn skjønnlitterære tekstar i tre hovudgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekstar.

Lyrisk diktning

Lyrikken er ein av dei tre hovudsjangrane innanfor litteraturen. I dag bruker vi omgrepet lyrikk både om songtekstar og om dikt som skal lesast stilt eller framførast utan tonefølgje.

Læringsressursar

Lyrisk diktning

Du er her