Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du

  • kunne forklare kva retorikk er
  • kjenne til dei tre retoriske appellformene etos, patos og logos
  • ha trent på å nytte desse appellformene  
  • kjenne att ulik argumentasjon i tekstar
  • kunne lage din eigen tale der du nyttar retoriske verkemiddel