Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Energi for framtida

I Noreg er vi storforbrukarar av energi. Heldigvis kan vi dekkje det meste av forbruket vårt ved hjelp av vasskraftverk. Samtidig sel vi olje og gass til andre land. Korleis skal vi dekkje energibehovet i verda utan å øydeleggje moglegheitene til dei som kjem etter oss?