Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Ernæring og helse

Kropp og helse blir ofte omtalte i media. For at du skal kunne vurdere den informasjonen du får, er det nødvendig med kunnskap om korleis livsstil påverkar kropp og helse over tid. I dette emnet fokuserer vi på korleis næring blir omsett i kroppen, og korleis dei ulike delane i kroppen verkar saman.