Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Populasjonsutvikling

Har du stussa over at det somme år er utruleg mange lemen i fjellet, men ikkje eit einaste eitt å sjå neste år? Kvifor er det slik? Kva er det som påverkar lemenpopulasjonen og får han til å variere så mykje frå år til år?

Læringsressursar

Populasjonsutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?