Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Forbruk

Forbruket i Noreg aukar. For å få eit meir berekraftig forbruk må vi bruke tinga vi kjøper, lenger, reparere i staden for å kaste og velje produkt som har minst mogleg negativ miljøpåverknad.

Læringsressursar

Forbruk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?