Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Berekraftig framtid

Berekraftig utvikling handlar om at vi som lever i dag bruker ressursane slik at alle, både dei som lever no, og dei som kjem etter oss, kan leve gode liv.

Læringsressursar

Berekraftig framtid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?