Hopp til innhald

Oppgåve

Antarktisk næringsnett

Plasser ein organisme i kvar rute i næringsnettet. I tabellen nedanfor kan du sjå kva for rolle kvar art har, kva dei et, og kven som vil ete dei. Hugs at pilene viser flyten av energi i systemet.

LK20LK06

Organisme

Rolle

Bytte, mat

Rovdyr, beitande dyr

algar

produsent

---

krill, fisk, blåkval

fugl

forbrukar, kjøtetar

krill, fisk

sel, spekkhoggar

blåkval

forbrukar, planktonetar

algar, krill

spekkhoggar

fisk

forbrukar, altetar

algar, krill

fugl, sel, spekkhoggar

spekkhoggar

forbrukar, kjøtetar

blåkval, fisk, fugl, sel

---

krill

forbrukar, planteetar

algar

fisk, blåkval, fugl

sel

forbrukar, kjøtetar

fisk, fugl

spekkhoggar

Denne oppgåva er ei omsetjing av flashoppgåva frå " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".

Sist oppdatert 11.05.2018
Skrive av Einar Berg

Læringsressursar

Økologi – samspelet i naturen