Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Merkevarebygging

McDonalds, restaurant og logo. Foto.

Oppgåve 1

Mine merkevarer

Gå inn på internett. Bruk søkjeord som har merkevare i seg. Du kan også søkje direkte på kjende merkevarer.

  • Gi døme på merkevarer som blir brukte av ungdom.
  • Kva for nokon av desse merkevarene bruker du?
  • Drøft kva for betyding merkevarer har for ungdom i dag.

Oppgåve 2

Noreg som merkevare

Bruk internett for å finne ut korleis Noreg blir marknadsført som reisemål.

  • Gi døme på hva som blir gjort for å styrke Noreg som reisemål.
  • I kva for målgrupper forsøker reklamen å bygge merkevarestyrke?
  • Drøft om reklamen hjelper til å bygge merkevarestyrke.
Sist oppdatert 16.01.2019
Skrive av Kjell Rosland, NKI Forlaget, Amendor AS og Tone Hadler-Olsen

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar