Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Reiselivsproduktet

En kvinne hever armene foran røde rorbuer i Lofoten. Foto.

Ta utgangspunkt i Lofoten eller ein annan norsk region med felles marknadsføring av reiselivet.

 • Gi døme på reiselivstilbod innanfor transport, innkvartering, servering og attraksjonar. Forsøk å identifisere kva for målgrupper Lofoten forsøker å tiltrekke seg.
 • Drøft kva som kjenneteiknar Lofoten som heilskapleg reiselivsprodukt.
 • Drøft kva for betyding eit heilskapleg reiselivsprodukt har for marknadsføringa.
Sist oppdatert 28.12.2018
Skrive av Kjell Rosland
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verkemiddel i marknadsføring

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  ReiselivsproduktetDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pris som konkurransemiddel

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Påverknad og kommunikasjon

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lokalt reiselivsprodukt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Betydinga av personalet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av internett

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Merkevarebygging

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Marknadsføring - kva har du lært?