Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Verkemiddel i marknadsføring

Tettpakket gate med mennesker på Røros. Foto.

Oppgåve 1

Reiseliv på internett

Ta utgangspunkt i din eigen bustadkommune eller region.

Gå inn på internett:

 • Kva for reiselivstilbod finn du?
 • Kjenner du reiselivstilbod som ikkje er på internett?
 • Drøft kvifor reiselivet marknadsfører seg på internett.

Oppgåve 2

Ta utgangspunkt i ei reiselivsverksemd du kjenner. Kva for vekt vil du leggje på kvar enkelt av dei fem p-ane i den aktuelle verksemda?

Sist oppdatert 28.12.2018
Skrive av Kjell Rosland
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verkemiddel i marknadsføringDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Reiselivsproduktet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pris som konkurransemiddel

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Påverknad og kommunikasjon

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lokalt reiselivsprodukt

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Betydinga av personalet

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bruk av internett

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Merkevarebygging

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Marknadsføring - kva har du lært?