Hopp til innhald

Sal og marknadsføring (Utgått) (SS-RLV vg2) (LK06)

Marknadsføring

Marknadsføring er mykje meir enn reklame. Marknadsføring er planlegging og gjennomføring av alle aktivitetar som vi gjer for å auke salet av varer og tenester. Dei fem sentrale verkemidla i marknadsføringsarbeidet er produktet, prisen, plassen, påverknaden og personalet. Desse kallar vi dei fem p-ane.

Læringsressursar

Marknadsføring

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar