Hopp til innhald

Fagartikkel

Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Somme barn treng hjelpemiddel for å forstå og bli forstått. Barn som manglar tale, kan ha bruk for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). På denne sida finn du ein film i to delar. Filmen handlar om Hanna som bruker alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). I lenkjesamlinga finn du informasjon til sider med meir fagstoff om ASK.

LK06

Hanne snakker med øynene sine . Del 1

Hanne snakker med øynene sine. Del 2

Utfordringar til deg

Forklar kva alternativ og supplerande kommunikasjon er.

Sist oppdatert 19.08.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?