Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Møt Katry som har cerebral parese»

LK06
  1. Kva har Katry gjort?
  2. Kva handlar boka om?
  3. Kva gjer Katry på aktivitetshuset?
  4. Kva er cerebral parese?
  5. Kva gjer Katry for å møte andre, og kva gjer ho for å få dekt behovet for sosialt fellesskap?
  6. Korleis har Katry brukt ressursane sine?
Sist oppdatert 28.03.2011
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?