Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Tegn til tale»

LK06
  1. Kva er teikn til tale?
  2. Kvifor blir teikn til tale brukt?
  3. Søk på nettet og sjå kva du kan finne om teikn til tale.
  4. Kva er lommeteikn?
  5. Kva krev bruken av teikn til tale av deg som barne- og ungdomsarbeidar?
  6. Kvifor er det viktig at alle barn får uttrykkje seg?
Sist oppdatert 24.03.2011
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?