Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Forsinket språkutvikling»

  1. Korleis kan du vite at eit barn har eit språkproblem?
  2. Kva for ein grov hovudregel kan det vere lurt å ha i bakhovudet når ein vurderer språket til barna ved 2- og 3-årsalderen?
  3. Kva er spesifikke språkproblem?
  4. Kvifor er det viktig å få hjelp så tidleg som mogleg når barn har språkproblem?
  5. Kva er eit språkbad?

Sist faglig oppdatert 10.08.2010
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Kommunikasjon

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar