Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til film om barnekonvensjonen

LK06
  1. Diskuter utsegna «Noreg er eit av dei beste landa i verda å vere barn i».
  2. Kva for barn i Noreg er ramma av brot på barnekonvensjonen?
  3. Kva bør du som barne- og ungdomsarbeidar gjere dersom du har mistanke om at eit barn har det vondt?
  4. Kvifor blir det forventa meir av Noreg enn av mange andre land når det gjeld å følgje opp barnekonvensjonen?
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrive av Rita Enstad-Karlsen, Terranova Media

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?