Hopp til innhald

Film og filmklipp

Foreldre sin mobilbruk og små barn

Foreldrane sin mobilbruk kan påverke utviklinga til barnet i ulike retningar. Barnehagen si rolle i dette arbeidet kan vere å rettleie foreldra. Mange barnehagar har mobilfri sone i garderoben ved levering og henting av barnet.

LK20

Refleksjonsoppgåver til filmen

  1. Korleis trur du små barn under 3 år kan bli påverka av foreldra sin mobilbruk under eit måltid?
  2. Gi døme på ulykker som kan skje med barnet når foreldre er opptekne med mobilen i staden for å følgje med på barnet.
  3. Kvifor er samspelet mellom foreldre og barn så viktig?
  4. Korleis kan du som fagarbeidar rettleie føresette til barn i barnehagen om dette temaet?
Sist oppdatert 12.11.2019
Skrive av Hege Nikolaisen

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?