Hopp til innhald

Oppgåve

Kva lærte du av filmen «Gruppeprosesser»?

LK06
 1. Finn ut korleis du lagar pil og boge.
 2. Kva lærer barn av å delta i grupper?
 3. Finn ut korleis du lagar seljefløyte.
 4. Kva er fordelen med grupper som har vore mykje saman?
 5. Kva må den vaksne i gruppa følgje med på?
 6. Kva meiner ein med å «velje seg bort frå meistringsopplevingar»?
 7. Kva krev det av planlegging dersom du skal fare på overnattingstur med så små barn?
 8. Kva er prososial åtferd?
 9. Her høyrer du eit godt eksempel på empati. Kva for eit eksempel er det?
 10. Korleis får desse barna opplevingar som dei berre kan få i naturen?
 11. Kva har slike opplevingar å seie?
 12. Kva gjer gruppa god?
 13. Kva må du gjere dersom du ser at eit barn er utanfor gruppa?
 14. Kva er samspelerfaringar?
 15. Korleis kan vi gi barn samspelerfaringar?
 16. Kva kan du gjere for at det ikkje skal eksistere «verstingar» eller «vanskelege barn»?
 17. Kva er jobben til dei vaksne i gruppa?
 18. Diskuter filmen i klassen din. Kva er det viktigaste de bør lære av denne filmen?
Sist oppdatert 16.09.2018
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Grupper og kommunikasjon