Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Litteratur

Vi kan bruke bøker som inspirasjonskjelde til mange aktivitetar i barnehage og skule. Det kan vere ulike aktivitetar som for eksempel dans, song og drama.

Læringsressursar

Litteratur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?