Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Musikk

Song og musikk er viktig i liva til barn og unge. Vi omgir oss med rytmar, song, tonar og musikk kvar dag. Som barne- og ungdomsarbeidar har du behov for å vite noko om musikk og korleis du kan bruke det i leik og læring med barn og unge.

Læringsressursar

Musikk