Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til «Kven er rollemodellar?»

LK06
  1. Korleis vil du definere ein rollemodell?
  2. Har du rollemodellar i dag? Kva for kjenneteikn har dei?
  3. Kva for kategoriar av rollemodellar har vi?
  4. Nemn fem personar som du har sett opp til hittil i livet.
Sist oppdatert 20.06.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Rollemodell