Hopp til innhald

Oppgåve

Oppgåver til filmen «Rollemodell»

LK06
  1. Sjå filmen og diskuter innhaldet.
  2. Diskuter kva som ligg i omgrepa folkeskikk og sunn fornuft.
  3. Kvifor er det viktig at også rollemodellar skal kunne gjere feil?
  4. Kva er meint med at rollemodellar bør vere inkluderande?
  5. Kva for eigenskapar hevdar Asgeir Borgemoen at rollemodellar for barn bør ha?
  6. Korleis kan du vise at du har tid til barna?
  7. Kvifor er det viktig å vise at vanlege menneske òg er kule?
Sist oppdatert 20.06.2018
Skrive av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Rollemodell