Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Fagarbeidar og arbeidstakar

Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Rollemodell

Barn og unge har mange rollemodellar. Dei første rollemodellane som barn møte i livet sitt er føresette, men etter kvart som barnet veks opp kjem nye rollemodellar inn i livet deira. Å vere ein rollemodell er ikkje noko ein kan velje som barne- og ungdomsarbeidar, du blir det.

Læringsressursar

Rollemodell