Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsstien inneholder fagstoff og oppgaver om lærlingen sin jobb som brukerstyr personlig assistent (BPA). Gjennom den får du innblikk i barne- og ungdomsarbeideren sin jobb som BPA.

 

Som BPA arbeider du med menneske som har behov for assistanse til daglege gjeremål. Arbeidet er knytt til diagnosen som brukaren har, og til kor mykje hjelp han eller ho treng. Det kan vere mange ulike grunnar til å ha behov for BPA.

 

Gjennom arbeid med denne læringsstien skal du:

  • kjenne til dei viktigaste egenskapene du trenger som BPA
  • få innblikk i ulike arbeidsoppgåver som BPA
  • gje døme på kva profesjonell yrkesutøving er 
  • bli forberedt til lærlingetida som BPA

Lykke til!!