Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsstien inneheld fagstoff og oppgåver om BUA-lærlingen sin jobb i skule og SFO.  Du vil få kjennskap til skulen som yrkesarena for barne- og ungdomsarbeideren.

 

Det er spennande og krevjande å vere lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget på skule og i skolefritidsordning (SFO).  Her kan du lese om lærlingen sine erfaringar frå læretida.

 

Gjennom arbeid med denne læringsstien skal du

  • kjenne til rutiner og arbeidsoppgåver på ein skule
  • få innblikk i korleis ein skule blir driven
  • gi eksempel på kva profesjonell yrkesutøving er 
  • bli førebudd til lærlingetida som fagarbeidar i skulen

Lykke til!!