Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vekse opp i trygge omgivnadar. Dei skal ha like tilbod og høve til å utvikle seg, uavhengig av kvar dei bur. Du skal gjere deg kjend med korleis oppvekstmiljøet påverkar barn og unge sine høve til å utvikle seg.

Førebygging av rasisme og fordommar

Førebygging av rasisme, diskriminering og fordommar krev eit kontinuerleg, fokusert og langsiktig arbeid i barne- og ungdomsarbeidet.

Læringsressursar

Førebygging av rasisme og fordommar