Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vekse opp i trygge omgivnadar. Dei skal ha like tilbod og høve til å utvikle seg, uavhengig av kvar dei bur. Du skal gjere deg kjend med korleis oppvekstmiljøet påverkar barn og unge sine høve til å utvikle seg.

Kultur og religion

Kultur og religion er viktige tema som barnehagen tar tidlig inn i planene sine. Det å vise respekt og forståelse for andre er grunnleggende i utviklingen.

Læringsressursar

Kultur og religion