Hopp til innhald

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Funksjon og tilpassing

I dette hovudområdet skal vi sjå på korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene. Når du jobbar med "Funksjon og tilpassing", har du nytte av bakgrunnskunnskap frå ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Sjøfulg sitter på stein og skiter. Foto.

Ekskresjon hos ulike dyregrupper

Ekskresjon er utskiljing av nitrogenhaldig avfall. Ulike dyregrupper skil ut ulike nitrogensambindingar tilpassa miljøet dei lever i. Samtidlig må alle dyr ha ei velfungerande regulering av vatn og ion i kroppen. Dette kallar vi osmoregulering.

Læringsressursar

Ekskresjon hos ulike dyregrupper

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar