Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Formeiring hos bakteriar – øvingsoppgåver

Dette er øvingsoppgåver der du skal jobbe med korleis bakteriar formeirer seg og korleis dei kan vere både til nytte og til skade.

Modell av bakterier. Illustrasjon.
 1. Kva meiner vi når vi seier at «bakteriar bryt ned organisk materiale»? Kva skjer med stoffa i til dømes ein daud elg som langsamt rotnar i skogen?
 2. Gi døme på sjukdommar som blir framkalla av bakteriar.
 3. Kva fordelar har bakteriar av at dei kan formeire seg ved binær fisjon (todeling)? Er det nokre ulemper med ein slik måte å formeire seg på?
 4. På figuren som viser binær fisjon (todeling), har DNA-et i dei to dottercellene fått ulik farge. Kvifor trur du det er slik?
 5. Kva er plasmid, og kva nytte har bakteriane av plasmida?
 6. Kva fordelar har bakteriar av å konjugere?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrive av Alf Jacob Nilsen

Læringsressursar

Prokaryote celler – bakteriar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sterilarbeid – tillaging av agarskåler

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Formeiring hos bakteriar – øvingsoppgåverDu er her