Hopp til innhald

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggjestein og sjølve grunneininga i alle levande organismar. I eincella organismar fungerer ei celle aleine. I fleircella organismar kommuniserer og samarbeider cellene med kvarandre.

E-colibakterier. Foto.

Prokaryote celler – bakteriar

Prokaryote celler var dei første som oppsto på jorda. Dei er mindre og enklare bygd enn dei eukaryote cellene, men dei har hatt stor suksess likevel. Prokaryote organismar er dei mest talrike på jorda, de finst i alle miljø og dei er både nyttige og farlege for oss.

Læringsressursar

Prokaryote celler – bakteriar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar