Hopp til innhald

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggjestein og sjølve grunneininga i alle levande organismar. I eincella organismar fungerer ei celle aleine. I fleircella organismar kommuniserer og samarbeider cellene med kvarandre.