Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver til filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk?

Sjå først filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk? før du svarar på oppgåvene.

Oppgåver

 • Smileys, emoticons og emojiar. Forklar dei ulike omgrepa.
 • Kor har emojiar sitt opphav?
 • Bruker du emojiar? Kvifor, eller kvifor ikkje?
 • Gi eksempel på ulike emojiar der betydinga blir tolka ulikt og kan skape misforståingar på tvers av til dømes landegrenser eller aldersgrupper.
 • Er emojiar fordummande, eller gjer dei språket vårt rikare? Finn gode argument for begge syn, og diskuter.
 • Drøft denne påstanden: ”Emojiar er ikkje berre underhaldning. Dei har blitt politiske”.
 • Bruk emojiar til å beskrive ein klassekamerat. Klarer dei andre i klassen å gjette kven det er?
Sist oppdatert 19.12.2018
Skrive av Mairi Macdonald
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Gå i djupna på bruk av sosiale medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver om banneord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Påverknad frå engelsk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kebabspråk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver til filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk?Du er her