Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver til filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk?

Sjå først filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk? før du svarar på oppgåvene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgåver

  • Smileys, emoticons og emojiar. Forklar dei ulike omgrepa.
  • Kor har emojiar sitt opphav?
  • Bruker du emojiar? Kvifor, eller kvifor ikkje?
  • Gi eksempel på ulike emojiar der betydinga blir tolka ulikt og kan skape misforståingar på tvers av til dømes landegrenser eller aldersgrupper.
  • Er emojiar fordummande, eller gjer dei språket vårt rikare? Finn gode argument for begge syn, og diskuter.
  • Drøft denne påstanden: ”Emojiar er ikkje berre underhaldning. Dei har blitt politiske”.
  • Bruk emojiar til å beskrive ein klassekamerat. Klarer dei andre i klassen å gjette kven det er?
Sist oppdatert 19.12.2018
Tekst: Mairi Macdonald (CC BY-SA)
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?