Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver om banneord

Oppgåve 1

Norske banneord er ofte knytt opp mot religiøse tabu. Høyr på desse to lydklippa der to unge gutar frå ein vidaregående skule i Bergens-området diskuterer jenter.

Noter ned banneorda du høyrer. På kva måte er dei knytte opp mot religiøse tabu? Kvifor er det naudsynt for dei to gutane å bruke så mange banneord? Kunne dei ha uttrykt det same utan å bruke banneord?

Lydklipp 1

Dialog mellom to ungdommer fra Askøy

0:00
-0:00

Lydklipp 2

Dialog mellom to ungdommer fra Loddefjord

0:00
-0:00

(Lydklippa er produserte av MIK-elever ved Laksevåg vidaregående skule på bestilling frå Mediesenteret ved Høgskulen i Bergen.)

Oppgåve 2

Prøv å skrive om samtalane til standard norsk og drøft:

 • Kva dreiar samtalane seg eigentleg om?
 • Forstår du alle orda som blir brukte? Kva for ord er vanskelege å forstå? Kvifor?
 • På kva slags måte kan desse samtalane bli sett på som intrakulturell kommunikasjon? Slå opp definisjonen dersom du ikkje hugsar han.

Oppgåve 3

Korleis ville desse samtalane ha vore dersom det var to jenter som snakka saman om gutar, om det same temaet?

 • Gjer lydklipp 1 eller 2 om til ein slik samtale med same tema, der aktørane er jenter.
 • Kva ord ville dei ha brukt? Ville det skje noko med språket?

Oppgåve 4

Gjer ei undersøking i klassen og drøft:

 • Kven bannar?
 • Kva for banneord bruker dei som bannar?
 • Kvifor bannar dei?
 • Er det forskjell på jenter og gutar?
 • Bannar ungdom meir enn vaksne, slik de erfarer det?
Sist oppdatert 19.12.2018
Skrive av Eli M. Huseby og Marthe Johanne Moe

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Gå i djupna på bruk av sosiale medium

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver om banneordDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Påverknad frå engelsk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kebabspråk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgåver til filmen Emojiar, eit nytt verdsspråk?