Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kva appellerer argumenta dine til?

Vurder din eigen argumentasjon

Når du har bestemt deg for kva du skal seie, må du tenkje på korleis du formar argumenta dine. I læringsstien blir det beskrive tre ulike måtar du kan appellere til mottakar på:

 • Få mottakar til å stole på deg (etos)
 • Spele på følelsar (patos)
 • Vise til fornuft og argumentere sakleg (logos)

Sjå på argumenta du skreiv ned i starten av læringsstien. Klarar du å sjå kva for appellform dei ulike argumenta dine har?

Skriv ned appellforma du trur argumenta har, saman med ei kort forklaring på kvifor du meiner dei har enten etosappell, patosappell eller logosappell.

Sist oppdatert 14.12.2018
Skrive av Marthe Johanne Moe

Læringsressursar

Kva vil vi med teksten?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Språkbruksanalyse

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Analyser samansette tekstar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Analyser talar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag ein reklamefilm