Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Analyser samansette tekstar

Oppgave 1

Analyser ein valfri reklame ved å bruke skjemaet under.

  • Skriv stikkorda inn i skjemaet etter kvart som du tek for deg punkta.
  • Til slutt eksporterer du det du har skrive. Samanlikn og diskuter svara dine med ein medelev. Har de lagt merke til det same?

Oppgave 2

Skriv ferdig analysen eller presenter analysen munnleg for klassen.

Oppgave 3

Drøft følgjande spørsmål med ein medelev eller i klassen:

  • Kva slags reklamar likar de? Gi grunn for kvifor de likar desse.
  • Kva slags reklamar likar de ikkje? Gi grunn for svaret.
  • Kor gode er markedsførarar til å treffe ungdom? Kva kan dei gjere betre?
Sist oppdatert 24.01.2019
Skrive av Marthe Johanne Moe

Læringsressursar

Kva vil vi med teksten?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?