Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Retorikk er læra om talekunst. Det handlar først og fremst om kunsten å overtyde. Denne læra har sitt opphav i antikken. I dag bruker vi retorikk som verktøy for å skape og vurdere fleire teksttypar.

Etter å ha fullført denne læringsstien skal du kunne

  • beskrive og bruke dei fem arbeidsfasane i retorikken
  • forklare korleis appellformene påverkar kommunikasjon og bruke kunnskapen i produksjon av eigen tekst
  • ta omsynsyn til situasjonen når du skal argumentere
  • skrive manus til ein argumenterande tekst