Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1 (Utgått) (LK06)

Tekstteori

Tekstane du møter i kvardagen, alt frå nyhetsartiklar til filmar og musikk, er kulturuttrykk. Dei speglar det som skjer i samfunnet. Lær om korleis tekstar påverkar, og om korleis du sjølv kan lage tekstar som kommuniserer godt i ulike situasjonar.

Kva vil vi med teksten?

Vi er omringa av tekstar i kvardagen. Nokre av dei registerer vi berre, mens vi går djupare inn i andre. Der tolkar vi og leiter etter meining. Kva vil teksten formidle? Kanskje ser vi det med ein gong. Andre gonger er ikkje bodskapen like tydeleg.

Læringsressurser

Kva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar