Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Språket i bruk

Oppgåve 1

 • Kva er pragmatikk? Forklar med eigne ord og gi eit døme.
 • Kva kjenneteiknar pragmatikken i forhold til semantikken?

Oppgåve 2

 • Kva er turskifte? Prøv å observere kva du seier, eller korleis du gir signal om at du ønskjer å seie noko i ein samtale. Finn også ut korleis kameratane dine gjer det.
 • Korleis markerer du turskifte når du snakkar i telefonen?

Oppgåve 4

 • Kva slags språklege uttrykk er spesielle for den ungdomskulturen du kjenner best? Er det til dømes slang, engelsk, banning eller ironi?

Oppgåve 5

 • Finn ut kva engelskmenn og andre europearar seier i staden for «Takk for maten!»
 • Kjenner du til høflegheitsfrasar frå andre språk som vi ikkje har i Noreg?
Sist oppdatert 18.12.2018
Skrive av Øyvind Dahl
Rettshavarar: Øyvind Dahl og NRK

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Det første språket

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Stygge ord og banning

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Språket i brukDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utforsk verbal kommunikasjon