Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Stygge ord og banning

Banning er eit språkleg fenomen i Noreg. Vi kallar orda skjellsord, og vi assosierer banning med noko stygt. I boka Ungdomsspråk, av Ingrid Hasund, finn vi ein definisjon på banning:

 • Banning er knytt til noko som er tabu eller stigmatiserande i ein kultur.
 • Banneord skal ikkje forståast bokstavleg.
 • Banneord kan brukast for å uttrykkje sterke kjensler og haldningar.

Oppgåve

Skriv ein refleksjonstekst der du ut frå dine eigne erfaringar ser på banning som fenomen i vennekrinsen eller i kulturen din.

 • Har banning ein reell funksjon for deg?
 • Kva assosierer du med banning?
 • Kan banneord og stygge ord bidra til stigmatisering?
 • Er bannskap ein del av din identitet?
Sist oppdatert 20.11.2018
Skrive av Trine Leirvik Kristiansen
Rettshavar: NRK

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Det første språket

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Stygge ord og banningDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Språket i bruk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utforsk verbal kommunikasjon