Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Det første språket

Sjå videoen og svar på spørsmåla:

Oppgåve 1

 • Kor mykje av det som blir sagt i videoen kunne du frå før?
 • Kva var nytt for deg?

Oppgåve 2

 • Helene Uri introduserer fleire teoriar om kva dei første orda menneska brukte, var. Nemn minst to teoriar og grunngjevinga bak teoriane.
 • Kva er forskjellen på språk og dialekt?
 • Kva for språk har flest morsmålsbrukarar?
 • Kor lite er eit lite språk, ifølgje Uri?

Oppgåve 3

 • Er norsk eit lite eller stort språk? Drøft og finn grunnar for begge svara.
 • Kvifor kan vi lage veldig lange ord på norsk?
 • Uri seier at det norske språket ikkje er truga. Kan du tenkje deg kva som kan truge det norske språket?
Sist oppdatert 20.11.2018
Skrive av Marthe Johanne Moe

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Det første språketDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Stygge ord og banning

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Språket i bruk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utforsk verbal kommunikasjon