Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 1 (Utgått) (LK06)

Kommunikasjonssteori

Tenk kor fint det hadde vore om vi kunne kommunisere utan misforståingar! I dette emnet skal du lære om dei ulike faktorane som verkar inn på kommunikasjon mellom menneske, korleis vi forstår og misforstår kvarandre.

Kva er verbal kommunikasjon?

Språket er utruleg mangfaldig. Vi brukar språket ulikt når vi snakkar til kompisar, og når vi snakkar til foreldre, til legen, eller til kjærasten. Korleis har vi lært dette? Kva vil det seie å ha språkkompetanse?

Læringsressursar

Kva er verbal kommunikasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar