Hopp til innhald

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

Webutvikling

World Wide Web er i dag ei sentral kommunikasjonsflate for oss. Opne oppmerkingsspråk og tallause verktøy gir oss fleksibilitet til å lage tilpassa og unike nettsider og tenester. Felles standardar sikrar at nettsidene og innhaldet er lett tilgjengeleg for alle i verda med nettilgang.

Universell utforming på nett

Mykje av kommunikasjonen og kvardagen vår er knytt til bruken av nettet. For å sikre at flest mogleg skal ha like moglegheiter til å delta er universell utforming viktig når innhald til nettet skal produserast.

Læringsressursar

Universell utforming på nett

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?