Hopp til innhald

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

Regelverk og etikk

Vi som arbeider innan IT eller media, må vere profesjonelle og følgje gjeldande lovverk og dei etiske normene i bransjen. Vi har våre eigne rettar, men også plikter vi må følgje. Det er mykje å halde orden på. Heldigvis finst det mange ressursar som kan hjelpe oss å forstå lovverket og normene.

Regelverk og etisk refleksjon

Du skal bruke og kjenne til bransjefaglege metodar, regelverk og utøve etisk refleksjon når du lagar eigne produksjonar. Her finn du ressursar med sentrale regelverk og lærer meir om normer og etikk som er relevante i medieproduksjon.

Læringsressursar

Regelverk og etisk refleksjon