Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive romananalyse

Gå i djupna på ein roman ved å sjå nærare på kva grep forfattaren har teke for å fortelje ei historie. Kven er forteljaren, og korleis blir spenninga bygd opp? Ved å stille desse og fleire spørsmål i ein analyse kan du avdekkje fleire lag i romanen og utvide leseopplevinga.

Læringsressursar

Å skrive romananalyse