Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive tekstanalyse

Når du analyserer og tolkar tekstar, ser du på innhald, oppbygnad og verkemiddelbruk, og du undersøkjer korleis forma og verkemiddelbruken er med på å skape meininga i teksten. Funna dine presenterer du så på ein ryddig og sakleg måte i form av ein artikkel (resonnerande tekst).

Læringsressursar

Å skrive tekstanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale