Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Idéutvikling i tekstar

Idéfasen, det du gjer før du byrjar å skrive på sjølve teksten, er kanskje den viktigaste arbeidsfasen. Det gjeld alle teksttypar og sjangrar, men ikkje minst når du skal skrive kreative sjangrar som kåseri og essay.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ein tjuv stel ei lyspære. Grafisk.
Å utvikle eigne idéar inneber ofte å hente inspirasjon frå fleire stader og "stele idéar" som du vidareutviklar.

I teksttypar og sjangrar der du skal ta for deg eit tema frå fleire ulike innfallsvinklar, er det lurt å bruke eigne tankar og assosiasjonar, men også andre kjelder for å finne informasjon og inspirasjon. Jo meir du gjer ut av dette forarbeidet, dess enklare er det å få idéar til korleis du kan skrive om temaet.

Det er viktig at du i denne idéfasen skriv ned alle tankane, innspela og informasjonen som stikkord, utan å avgrense kva som skal med. Alt er relevant i denne fasen. Det er først når du skal byrje å strukturere og skrive teksten din at du skal velje ut kva du vil bruke.

Følg stega i ein idéutviklingsprosess

  • Du kan skrive rett inn i skriveboksane i denne malen.
  • Når du er ferdig med øvinga, eksporterer du heilt enkelt det du har skrive til eit tekstbehandlingsprogram, og så lagrar du teksten på din eigen PC.
Sist oppdatert 11.10.2018
Tekst: Marthe Johanne Moe, Lene Lie og Majken Boysen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Å skrive kreativt