Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive argumenterande

Når vi vil påverke og overtyde andre, må vi argumentere. Vi kan skrive argumenterande i mange sjangrar, men enkelte sjangrar er skreddarsydde for formålet, til dømes debattinnlegget, debattartikkelen og kommentaren.

Læringsressursar

Å skrive argumenterande